Management, marketing SK

PRISTUPY K TYMTO RYSOM OSOBNOSTI

PRISTUPY K TYMTO RYSOM OSOBNOSTI 4 zakladne pristupy * teoria rysov – sleduje osobnost na zaklade rysov, tieto sa prejavuju v spravani a tie odlisuju jedneho spotrebitela od druheho Z toho vyplyva 5 rysov...

ZAKLADNE TRHOVE ELEMENTY A VZTAHY MEDZI NIMI

ZAKLADNE TRHOVE ELEMENTY A VZTAHY MEDZI NIMI VYROBCA – SPOTREBITELVYROBCA – PREDAJCAPREDAJCA – SPOTREBITEL 0915756820DRUHA PREDNASKA Watson – osobnost je konecny produkt nasho systemu zvykovEyseng – osobnost je suhrn vzorcov, ktore su determinovane dedicnostou...

FAKTORY, KTORE OVPLYVNUJU ZIVOTNY STYL A CELKOVO SPOTREBITELA

FAKTORY, KTORE OVPLYVNUJU ZIVOTNY STYL A CELKOVO SPOTREBITELA 1. Vonkajsie – a. kultura(komplec nazorov,pravidiel)b. hodnoty(nieco comu pripisujeme vahu),c. demograficke znaky,d. socialny status,e. referencne skupiny(zaujmove skupiny,pracovna skupina, zlozenie rodinnej jednotky, uloha rodinneho nakupovanie, zivotny cyklus...

TRH A JEHO PSYCHOLOGICKA CHARAKTERISTIKA

TRH A JEHO PSYCHOLOGICKA CHARAKTERISTIKA 1. PRICINY SPOTREBITELSKEHO SPRAVANIA2. ZIVOTNY SPOSOB SPOTREBITELA Prič.spotr.sprav. – musi zistovat aj PRECO sa tak spotrebitel sprava ako sa sprava Zakladne otázky, ktore si musime polozit: 1. ako sa...

Psychológia trhu

Psychológia trhu Na trhu vystupuju 3 elementy vyrobca – predajca – kupujuci Idem vyrobit vyrobok – musim urobit prieskum trhu – aka bude moja pozicia na trhu, ci sa mi oplati vyrabat, potom musim...

Jak vyniknout v místnosti plné lidí

Jak vyniknout v místnosti plné lidí Existuje více věcí, které mi na vůdcích vadí. Vůdcové, kteří neumí dodržet své slovo, nebo vůdci, kteří se zaměří na některé lidí a bezdůvodně je urážejí – a...

Ciele jednotlivých krokov: Štruktúra MRKT plánu (algoritmus mrkt plánu)

Ciele jednotlivých krokov: Štruktúra MRKT plánu (algoritmus mrkt plánu) 1. Analýza trhu. Poznanie a pochopenie trhových príležitostí2. Makroanalýza3. Mikroanalýza4. Analýza konkurencie5. Analýza zákazníka6. SWOT analýza7. MRKT ciele8. Celková MRKT stratégia9. Stratégia MRKT mixu10. Akčný...

MRKT program

MRKT program Štruktúra mrkt mixu dáva odpoveď na otázku „Ako uspokojíš potreby?“ a súčasne by mala byť podkladom pre alokáciu zdrojov v Pu a pre procesné riadenie. Mix = f (E) funkcia prostrediaMRKT plán...

3 základné systémové kroky procesu mrkt plánovania

3 základné systémové kroky procesu mrkt plánovania: 1. situačná analýza– predmetom analýzy je diagnostika mrkt prostredia: mikroprostredie a makroprostredie – každý faktor musíme diagnostikovať a na jeho základe poznávame súčasný a minulý stav a...

GLOBALIZÁCIA 2.

GLOBALIZÁCIA 2. Globálne zmeny hmotných a nehmotných tokov uľahčuje digitalizácia. Siete infcií a komunikačných technológií umožňujú jednoduchší prístup k infciám. Globalizácia a digitalizácia majú závažný vplyv na geografiu a inovácie, a tiež na výber...