Súbor študijných materiálov

Pre rýchle hľadanie použite študentský vyhľadávač, ktorý prehľadáva študijné blogy - návod pre hľadanie.
Loading

Analýza trhu

Analýza trhu umožňuje trh kvantifikovať a kvalifikovať. Na trhu sa stretáva ponuka s dopytom, výsledkom čoho sú určité charakteristiky trhu ako je veľkosť trhu, jeho dynamika a výkonnosť a segmentácia trhu, ktoré poskytujú podniku dôležité informácie o prostredí v ktorom pôsobí.

Veľkosť trhu

Každý trhovo orientovaný podnik musí mať jasnú predstavu o tom, aký je trh veľký a aké množstvá alebo hodnoty môže na ňom realizovať. Pre túto analýzu je dôležité poznať a vedieť určiť tieto trhové veličiny:

· trhový potenciál (veľkosť trhu) - maximálna schopnosť absorbcie trhu pre určitý produkt, čiže koľko by sa mohlo predať, keby všetci potenciálni spotrebitelia disponovali dostatočným príjmom a prejavili by potrebu kúpiť daný produkt. Teda udáva sa celkovým možným objemom predaných výrobkov, ktorý môže byť dosiahnutý všetkými predávajúcimi firmami za časovú jednotku (napr. rok) pri daných podmienkach.

Vstupnými údajmi pre jeho určenie sú:

· celkový počet potenciálnych zákazníkov - t. j. počet domácností alebo počet obyvateľov určitej vekovej kategórie, v prípade priemyselných výrobkov počet podnikov a organizácií, ktorý daný výrobok používajú,

· priemerná spotreba daného výrobku za určité časové obdobie (rok), tieto informácie nebývajú bežne dostupné, preto je nutné ich zisťovať prieskumom obyvateľstva resp. trhu.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Příspěvky jsou moderovány, SPAM je nemilosrdně mazán!